Värmepannor

 Vi en oberoende installatör och har ej förbundit oss att sälja något specifikt fabrikat. Vi kan installera det som Du vill ha (eller snarare, det som passar bäst)
Det finns dock några fabrikanter som vi arbetat en hel del med och som vi varmt kan rekommendera: NIBE, Bentone/CTC,Värmebaronen, Baxi, Atmos, Calmarpannan etc.