Så här jobbar vi, kortfattad beskrivning.

Efter att du godkänt vår offert hjälper vi till med ansökan till kommunen, därefter sker följande:

  • Borrhålet i mark (även kallat: energibrunn) borras på lämplig plats, helst 4-6 meter från den plats på huset som ledningarna ska komma in. Förutom själva borraggregatet och en lastbil med kompressor så ställer vi även upp en container för att omhänderta borrkaxet som borras upp ur berget.
  • Kollektorslangen(plastslang som går ner och vänder i botten på energibrunnen) sätts ner och fylles med etanolsprit
  • Grävning mellan energibrunn och hus, ledningar nedlägges ca 50 cm under marknivå. Om möjligt dras dessa ända in dit värmepumpen skall placeras. Då borras genom golv eller vägg.  Om ledningar måste dras synligt på fasad monteras en  skyddskåpa över ledningar. Skylt som anger energibrunnens placering monteras på husvägg.     

            (Ovanstående kan i vissa fall göras efter eller i samband med installationer inomhus)

  • Installationer inomhus, rör mellan värmepump och värme/vattensystem monteras. Rör mellan värmepump och ledningar som går till energibrunnen monteras. Elinstallation sker mellan befintlig elinstallation(i vissa fall från elcentral) och värmepump. Utomhusgivare monteras på husets norra fasad, kabel dras därifrån och in till värmepump. I vissa fall monteras även inomhusgivare på lämplig central plats i huset, då i samråd med husägaren.
  • Uppstart, luftning samt kontroller av funktioner
  • Befintlig panna samt eventuella ack.tankar eller oljetankar demonteras(denna punkt kan i vissa fall behöva göras tidigare)
  • Isolering av rör, viktigast att de ”kalla” rören som går ut till energibrunnen isoleras ordentligt så att de inte kondenserar.
  • Information till husägare om värmepumpens funktioner och inställningar samt ventiler och eventuell kringutrustning runt anläggningen.

Under normala förhållanden kan allt detta ske på tre till fem arbetsdagar, det är dock vanligt med några dagars väntetid mellan borrning/grävning/installation.

Fakturering sker efter fullt färdig och fungerande installation, inga delbetalningar före eller under installationsarbetet.