Vi

har funnits sedan 1930 talet och har därmed varit i branschen ända från det att värme- och sanitetsinstallationer blev vanligen förekommande i de svenska hemmen.

Skärplinge Rörs övergripande målsättning är att upprätthålla långvariga och stabila kundkontakter. En personlig och allsidig service samt säkra leveranser är därvid viktiga instrument för att bidra till att kunderna kommer åter med nya beställningar.

Vi har ett stabilt och välutvecklat leverantörsnät, vilket utgör grunden för snabba och trygga leveranser till våra kunder.

Våra kunder finns företrädelsevis inom Tierps och Älvkarleby Kommuner. Bland våra kunder finns: Bostadsföretag, byggfirmor, bostadsrättsföreningar, industrier och framförallt privatpersoner.

Med kvalificerad personal och mångårig erfarenhet, kombinerat med moderna tekniska hjälpmedel, klarar vi alla förekommande service- och installationsarbeten inom värme och sanitet.

Vi har ett välsorterat lager på Salbergavägen i Skärplinge. Detta är grunden till att vi kan erbjuda en snabb och kvalitativ serviceverksamhet.