Miljö & Kvalitet

Skärplinge Rör AB skall genom högsta servicegrad och största engagemang i kombination med kompetens inom branchfrågorna garantera resurseffektivitet, både ur ekonomisk som miljömässig synpunkt. I samband med resurseffektivitet, är god lönsamhet för våra kunder, en av förutsättningarna för ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

image137

Miljö & Kvalitet

Miljö

Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens. Alla verksamma i Skärplinge Rör AB skall ges relevant utbildning och motivation för att kunna utföra sitt arbete på ett ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt. Gällande miljölagstiftning skall utgöra plattform för vårt miljöarbete. Vi skall omhänderta vårt avfall på ett miljöanpassat sätt. Vi skall minska och förebygga de skadliga utsläppen. Genom ständiga förbättringar skall vi arbeta för ett samhälle i kretslopp. Vi skall ha en öppen attityd i miljöfrågor mot våra intressenter och påverka leverantörer och kunder för att minska miljöpåverkan. 

image138

Kvalitet

Skärplinge Rör AB skall definiera och fastställa de krav och förväntningar som kunderna har. Vi skall säkerställa att levererade tjänster och varor motsvarar kundens förväntningar. Vi skall säkerställa att alla uppdrag uppfyller gällande normer och lagar samt att riktiga funktioner erhålles så produkter och installationer fungerar till fullo.

Vår målsättning är att skapa nöjda och trofasta kunder vilket genererar god renommé

image139