Skärplinge Rör AB har funnits sedan 1930 talet och har därmed varit i branschen ända från det att värme- och sanitetsinstallationer blev vanligen förekommande i de svenska hemmen.


Skärplinge Rörs övergripande målsättning är att upprätthålla långvariga och stabila kundkontakter. En personlig och allsidig service samt säkra leveranser är därvid viktiga instrument för att bidra till att kunderna kommer åter med nya beställningar.

Vi har ett stabilt och välutvecklat leverantörsnät, vilket utgör grunden för snabba och trygga leveranser till våra kunder.

Våra kunder finns företrädelsevis inom Tierps och Älvkarleby Kommuner. Bland våra kunder finns: Bostadsföretag, byggfirmor, bostadsrättsföreningar, industrier och framförallt privatpersoner.

Med kvalificerad personal och mångårig erfarenhet, kombinerat med moderna tekniska hjälpmedel, klarar vi alla förekommande service- och installationsarbeten inom värme och sanitet.

Vi har en välsorterad VVS-butikSalbergavägen i Skärplinge. Denna utgör naturligtvis en bra service för våra hämtkunder/”gör det självare”, men fungerar också som ett mycket välordnat lager i vår egen serviceverksamhet.

Våra servicebilar är systematiskt inredda med ett grundsortiment, allt för att uppnå snabb service och tidsbesparing åt våra kunder.