Konverteringsstöd

 

                

(saxat från boverket.se) 

Inget stöd för konvertering
från olja i flerbostadshus

 

I den delen som konverteringsstöden omfattar flerbostadshus krävs EG-kommissionens godkännande. Den förra regeringen beslutade den 23 februari 2006, efter ett godkännande från kommissionen ur statsstödsynpunkt, att utvidga omfattningen av stödet vad gäller konvertering från direktverkande elvärme till att gälla även flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler.

 

När det gäller stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus har den nya regeringen inte för avsikt att utvidga det stöd som finns för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus.

 

Regeringens webbplats med mer information om konverteringsstöd.

 

 

 

En värmepumpsinstallation är anmälningspliktig och blanketter för detta finns här:

 

Tierps Kommun

 

Älvkarleby Kommun